ساخت تجهیزات حفاری

تیم فنی و مهندسی شرکت باران خاک و پی دارای تجارب گرانقدر در زمینه طراحی و ساخت دستگاه ها و تجهیزات حفاری و آزمایشگاهی می‌باشند، به گونه‌ای که اکثر قطعات و تجهیزات حفاری در کارگاه ساخت و مونتاژ مجهز این شرکت توسط متخصصین و تکنسینهای مجرب ساخته می‌شوند. همچنین امکان تعمیر و نگهداری کلیه دستگاه ها و لوازم حفاری در تعمیرگاه این شرکت که مجهز به تجهیزات و نیروی انسانی ماهر است وجود دارد. خدمات طراحی و ساخت در شرکت باران خاک و پی عمدتا در شاخه‌های زیر ارائه می‌گردند:

طراحي و ساخت انواع دستگاه‌هاي حفاري و ارتقای فناوری در آنها

طراحي سازه‌ای و ساخت انواع سازه‌های دريایی، جك­آپ و شناور دريایی، جهت حفاری و نمونه‌گيری از بستر دريا

طراحی و ساخت انواع نمونه‌گيرها از جمله: نمونه‌گير ارتعاشي (Vibro Corer) و وزنی (Gravity Corer)، جهت نمونه‌گيری از بستر دريا در انواع آبهای عميق، نيمه عميق و کم عمق

ارائه خدمات پس از فروش شامل: تعميرات، تعويض، بازديد و سرويس دستگاه

طراحی و ساخت تعدادی از ابزار و دستگاه های آزمایشگاهی